Happy birthday Paito wa!

Olu so Promax G!!

Pope Tee gbo gbo Canada!!!

Oluwa seun o -Mo ba yin yo o, Ema ri Odun Mo dun, Ayo yin a dale o, eku ise Oluwa, ebun ororo yin o ni gbe o, Ede fi Orun se ere je o. Amin.

Eku orire ayeye Ogoji Odun.

Ire ati aanu 🙏😘.

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *